Sveučilištu Sjever odobren projekt Agro-KapS – Agro Kapsule za unaprjeđenje Svojstava armiranobetonskih građevina

Varaždinske vijesti | 15.4.2024. u 14:41h | Objavljeno u Aktualno

Projekt AgroKaps potvrda je jačanja inovacijsko istraživačkog potencijala i kapaciteta Sveučilišta Sjever.

Projekt Sveučilišta Sjever Agro-KapS – Agro Kapsule za unaprjeđenje Svojstava armiranobetonskih građevina NPOO.C3.2.R3-I1.01.0192 odabran je za financiranje u sklopu komponente/potkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“ unutar Poziva „Dokazivanje inovativnog koncepta“ C3.2.R3-I1.01.

Sveučilište Sjever ima ulogu nositelja u provedbi, a ukupna vrijednost projekta iznosi 63.386,78 eura, s razdobljem trajanja od 12 mjeseci, s vremenom provedbe od 1. ožujka 2024. do 1. ožujka 2025. godine.

Projekt se bavi izradom prototipa te demonstracijom tehničke izvedivosti "kapsula za samocijeljenje" pukotina u betonu kao novog proizvoda za produženje životnog vijeka armiranobetonskih građevina i smanjenje troškova njihovog održavanja i sanacije.

“Putem dokaza inovativnog koncepta, po prvi puta će se izraditi prototip kapsula za samocijeljenje od agro-otpada te istražiti njihova učinkovitost po pitanju zacjeljivanja pukotina u betonu u laboratorijskom okruženju. Dokazan koncept bi ne samo omogućio duži vijek trajanja građevina i smanjenje troškova održavanja i sanacije građevina već i doprinio boljoj energetskoj učinkovitosti, boljoj sposobnosti zvučne izolacije te boljoj potresnoj otpornosti građevina.”, istaknula je voditeljica projekta, prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša s Odjela za graditeljstvo Sveučilišta Sjever.

Članovi projektnog tima su, uz voditeljicu prof. dr.sc. Netinger Grubeša i doc.dr.sc. Željko Kos, izv. prof. dr. sc. Aleksej Aniskin, doc. dr. sc. Anđelko Crnoja, Dalibor Kramarić, dipl. ing. aedif. te kao administrativni stručnjak Nikolina Hojsak, mag. nov.

Projekt dokazuje inovativnost u području održavanja i sanacije građevina uvažavajući principe kružne ekonomije.

Cilj projekta je izrada prototipa kapsula (od agro-otpada) za samocijeljenje pukotina u betonu koje će osim smanjenim troškovima održavanja, doprinijeti i boljoj energetskoj učinkovitosti, sposobnosti zvučne izolacije te potresnoj otpornosti građevina.

Ciljne skupine projekta su istraživačke organizacije i istraživači koji se bave trajnošću betona a koji bi mogli ovdje razvijen tehnološki proces izrade kapsula primijeniti na agro-otpadu dostupnom na njihovom području djelovanja, stručnjaci u području graditeljstva (projektant i proizvođač betona) te krajnji korisnici građevina (investitor i vlasnik).