Sud zabranio štrajk u PZC-u, koji je organizirao Nezavisni cestarski sindikat

| 3.12.2019. u 14:44h | Objavljeno u Aktualno

Proglasivši ga nezakonitim, Županijski sud u Zagrebu zabranio je štrajk, koji je Nezavisni cestarski sindikat organizirao, odnosno najavio 8. studenoga i započeo 2. studenoga u svim županijama na području djelovanja poduzeća PZC Varaždin d.d. te sukladno tome je zabranio utvrdio je da je nezakonit

Članovi ovog sindikata obustavili su sve radove prije mjesec dana zbog spora oko sklapanja kolektivnog ugovora. Štrajkom, kako su objašnjavali iz NCS-a, željeli su „izboriti bolja prava“, odnosno poboljšati „niska materijalna prava radnika“ u koja spadaju plaće, dodaci na plaću, troškovi prijevoza, toplog obroka, božićnice, regresa i dr, ali i urediti radno vrijeme. Istovremeno, napomenuli su da je PZC “slomio druga dva sindikata prisutna u pregovorima oko KU te odbio nastaviti pregovarati o njihovom prijedlogu Kolektivnog ugovora, iako ga je „sastavio u dogovoru s radnicima i ostalim sindikatima te na temelju kojeg su pregovori započeli”.

Uprava PZC Varaždin je, međutim, od prvog dana ukazivala da nema osnove za štrajk, budući je 31. listopada sklopljen novi Kolektivni ugovor uz koji je većina (sindikalno organiziranih) zaposlenika, ali i zato što osigurava bolja prava.
-Od ukupnog broja zaposlenika, sindikalno je organizirano njih dvjestotinjak, od kojih je u NCS-u nešto više od 40 posto sindikalno organiziranih, odnosno devedesetak od ukupnog broja zaposlenika, dok je u štrajku oko šezdesetak radnika, i to onih koji nisu dobro informirani o novinama koje donosi novi kolektivni ugovor. Žao nam je da se i toliko zaposlenika odlučilo na štrajk jer Kolektivni ugovor sklopljen 31. listopada glede prava radnika znatno je povoljniji ne samo od prethodnog kolektivnog ugovora, nego čak i od prijedloga kolektivnog ugovora podnesenog od strane Nezavisnog cestarskog sindikata – ukazivao je Saša Varga, direktor PZC-a Varaždin

Prvostupanjski sud u presudi, uz ostalo, ukazuje da je štrajk jedan od oblika industrijske akcije, odnosno način nasilnog rješavanja interesnih sporova između radnika i poslodavca do kojeg dolazi u slučaju neuspjeha u pregovaranju o kolektivnom uređenju radnih odnosa.

-Iz rezultata dokaznog postupka proizlazi da je NCS inzistirao da se pregovori vode isključivo oko njegovog prijedloga KU, iako taj prijedlog nije bio rezultat dogovora sva tri reprezentativna sindikata u PZC-u, dok o prijedlogu s kojim su se suglasila preostala dva sindikata (SPVH i NZRPZC) nije uopće želio pregovarati, iako iz teksta Sporazuma od 22. srpnja 2019. proizlazi da će Poslodavac i Sindikati pregovarati o prijedlozima Kolektivnih ugovora, dakle nije ugovoreno da će pregovarati isključivo o prijedlogu tuženika, a kako to pogrešno ističe tuženik, stoji u presudi.

Kolektivni radni spor, kako se dodaje, spor je između poslodavca i kolektiviteta radnika - sindikata - u vezi s kolektivnim uređenjem radnih odnosa.

-Međutim, takav spor u konkretnoj pravnoj situaciji, nakon sklapanja Kolektivnog ugovora od 31. listopada 2019., zapravo više ne postoji. Naime, u konkretnom slučaju su dva sindikata dovoljna da se potpiše KU, ali su to u konačnici bili Sindikat prometa i veza Hrvatske (SPVH) te Nezavisni sindikat radnika PZC Varaždin (NSRPZC), a ne SPVH i tuženik. Pritom su SPVH i NSRPZC reprezentativni sindikati kod tužitelja kao poslodavca te imaju više od pedeset posto radnika članova od ukupno sindikalno organiziranih radnika kod reprezentativnih sindikata, što je vidljivo iz rješenja Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti od 29. svibnja 2019., kojim je utvrđeno daje članstvo Sindikata prometa i veza Hrvatske 29,68% i članstvo Nezavisnog sindikata radnika PZC Varaždin 28,77% od ukupno sindikalno organiziranih radnika zaposlenih u PZV Varaždin d.d., što u zbroju iznosi 58,45%, navodi sud te naglašava da organiziranje štrajka radi sklapanja kolektivnog ugovora od strane sindikata koji nema većinu iznad 50% radnika članova od ukupno sindikalno organiziranih radnika kod reprezentativnih sindikata, ukazuje se nedopuštenim i nezakonitim jer takav sindikat ne može biti stranka kolektivnog ugovora.

Protiv ove presude nezadovoljna stranka može izjaviti žalbu Vrhovnom sudu Republike Hrvatske i to u roku od 15 dana od dana dostave pisanog otpravka presude.