Raspisan natječaj za udruge - voditelja Centra za mlade Grada Varaždina

V.M./Varaždinske vijesti | 27.1.2016. u 09:48h | Objavljeno u Aktualno

Grad Varaždin, u suradnji sa Savjetom mladih Grada Varaždina poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad u području pružanja usluga kojima se unapređuju uvjeti za život i rad mladih da se prijave na natječaj za odabir udruge - voditelja Centra za mlade koji se raspisuje u sklopu provedbe Gradskog programa za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014.-2020.

Na natječaj se zajednički mogu javiti dvije ili više udruga koje imaju sklopljen sporazum o zajedničkom vođenju Centra za mlade u kojem moraju biti jasno definirana međusobna prava i obveze te zadaće i odgovornosti svake pojedine udruge.

Prednost pri odabiru voditelja Centra za mlade imaju udruge sa sjedištem na području Grada Varaždina i udruge kod kojih su većina članica/ova upravljačkog tijela mladi u dobi od 15 do 30 godina, sukladno statutu udruge.

Kvantitativni i kvalitativni kriteriji za odabir udruga koje podnose prijavu detaljno su pobrojani u tekstu natječaja koji se, zajedno s obrascima, nalazi na internetskim stranicama Grada Varaždina http://www.varazdin.hr/natjecaji.

Natječajnu dokumentaciju s potrebnim dokazima te popunjenim i ovjerenim obrascima treba dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici) na sljedeću adresu:

Grad Varaždin
Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin
Natječaj za odabir udruge- voditelja Centra za mlade u Varaždinu, s naznakom
„Ne otvarati“.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja.