Pročistač u "začaranom krugu": Nova žalba Strabaga opet zapriječila put Foto: VV arhiva

Pročistač u "začaranom krugu": Nova žalba Strabaga opet zapriječila put

| 8.12.2023. u 20:36h | Objavljeno u Aktualno

- Bez obzira na to hoće li biti još koja iteracija u žalbenom postupku, pa i na konačni odabir ponuditelja, krajnji rok prosinac 2027. godine nije upitan - odgovorio nam je Bruno Ister, direktor Varkoma, na pitanje može li nova žalba na odabir izvođača radova na pročistaču ugroziti krajnji rok za završetak projekta aglomeracije Varaždin.

Naime, krajem studenoga Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) zaprimila je novu žalbu tvrtke Strabag AG iz Austrije, i to na ponovljeni odabir izvođača radova na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždin, u sklopu Aglomeracije Varaždin.

Podsjetimo - novi je natječaj za UPOV raspisan u veljači ove godine, ponude su otvarane 31. ožujka, a 27. srpnja za izvođača radova odabrana je tvrtka GH Holding d.o.o. iz Ljubljane (Slovenija), s ponudom od 38.898.500 eura (bez PDV-a, a s PDV-om 48.623.125 eura. Iako je procijenjena vrijednost nabave inicijalno iznosila 26.545.000 eura bez PDV-a, Varkom je, kao naručitelj, osigurao dodatna sredstva.

No, austrijska tvrtka Strabag AG, čija je ponuda bila skuplja za oko 5 mil. eura, u kolovozu je podnijela žalbu na odluku o odabiru Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Kako nam je tada rekao Ister, žalba se odnosila na dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti.

U rujnu je Državna komisija poništila Odluku o odabiru te naložila Varkomu da ponovi postupak pregleda i ocjene ponuda, kao i da nadoknadi tvrtki Strabag AG troškove pokretanja žalbenog postupka u iznosu od 66.360 eura.

Nakon ponovljenog postupka pregleda i ocjene ponuda, sredinom studenoga ponovno je odabrana ponuda GH Holdinga budući da je, kako je navedeno u odluci, "ekonomski najpovoljnija, prihvatljiva i u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi".

No, DKOM je 23. studenoga opet zaprimio žalbu Strabaga na odluku o odabiru izvođača u ponovljenom postupku.

Kako nam je ovom prilikom rekao Ister, s obzirom na to da je najpovoljniji ponuditelj (GH Holding) dostavio tražene podatke i dopunio ponudu dokumentacijom prema nalogu DKOM-a, Varkom je u odgovoru na žalbu konstatirao kako ostaje pri prvotnom odabiru.

Upitali smo ga kada se očekuje odluka DKOM-a.

- Strabag je na to poslao očitovanje kako se ne slaže i proširio svoj prigovor s novim elementima koje u žalbi dosad nije spominjao. Varkom će odgovoriti i na to i tako to može potrajati sve dok se ne iscrpe svi argumenti ili DKOM ne presječe odlukom - odgovorio nam je direktor Varkoma.