Prihvaćen Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu, kao i kreditno zaduženje za sanaciju bala u Brezju

MGa | 5.5.2023. u 11:19h | Objavljeno u Aktualno

Na sjednici varaždinskog Gradskog vijeća, koja još traje u HNK Varaždin, prihvaćen je prijedlog Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, i to većinom glasova.

Za proračun je bilo 14 glasova za, dva protiv i dva suzdržana. Uz SDP-ove vijećnike, Proračun su podržali vijećnik Reformista Devid Kos i vijećnica platforme Budimo grad Dubravka Novak, dok su protiv bila dva vijećnika s NL Ivana Čehoka (Mario Lešina i Stjepan Cepanec), a Danijela Puškadija (s NL Ivana Čehoka) i Aranka Oreški (HDZ) bile su suzdržane. Ivana Čehoka i dvoje HDZ-ovih vijećnika (Damir Habijan i Spomenka Kiđemet-Piskač) nisu nazočili sjednici, tako da je ukupno bilo 18 vijećnika.

Ukupni prihodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 77,2 milijuna eura, a ukupni rashodi od 84,3 milijuna eura.

Tijekom rasprave, vijećnik NL Ivana Čehoka Mario Lešina izjasnio se da neće prihvatiti Proračun jer je gotovo identičan onome koji je ranije predložen i zbog čega je došlo do prijevremenih izbora, a glavni kamen spoticanja za njih je zaduženje za bale po cijeni koja je triput veća od ugovora koji je za njih još važeći. 

Vijećnica Dubravka Novak rekla je da i dalje imaju određenih zamjerki ali da su odlučili podržati Proračun nakon što je održano međustranačko vijeće s predstavnicima struke te da bi ubuduće cijena zbrinjavanja bala mogla samo rasti.

Također je prihvaćen i prijedlog zaduženja za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje. Kredit u iznosu od gotovo 16 milijuna eura podiže se u Erste banci, na otplatu od deset godina i uz poček od tri godine. 

Gradonačelnik je istaknuo da se Grad zadužuje pod istim uvjetima kao i država. Također napominje da vjerojatno neće trebati sanirati zemljište nakon uklanjanja bala, pa ni platiti izvođaču tu usluga te da će Grad odbijati PDV, jer će se micanjem bala dobiti građevinsko zemljište pogodno za daljnje investicije tj. prodaju potencijalnim investitorima. Stoga je i dogovoren poček otplate kredita za tri godine. Također napominje da će od Ministarstva gospodarstva tražiti dodatno sufinanciranje projekta sanacije bala u Brezju.

S obzirom da je Ministarstvo gospodarstva već odobrilo sufinancirati razliku u cijeni za izgradnju pročistača, u sklopu Aglomeracije Varaždin, Bosilj očekuje da će se uključiti i u sufinanciranje sanacije bala.