Porezna uprava objavila upute poduzetnicima o plaćanju poreza u vrijeme posebnih okolnosti Foto: ilustracija / Pixabay

Porezna uprava objavila upute poduzetnicima o plaćanju poreza u vrijeme posebnih okolnosti

Varaždinske vijesti | 26.3.2020. u 08:52h | Objavljeno u Aktualno

Porezna uprava objavila je 24. ožujka obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

- Poduzetnici, ako vam posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti, možete Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti - poručuju iz Porezne uprave.

Zahtjev, dostupan na Internet stranici Porezne uprave, moguće je podnijeti Poreznoj upravi:

1. putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne. Iz Porezne uprave pozivaju i ostale porezne obveznike na korištenje usluga ePorezna jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka.

Ukoliko niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su sljedeće opcije u ovim posebnim uvjetima:

2. putem web forme Pišite nam – birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti i priložiti obrazac (Porezna uprava napominje da ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatit će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu)

3. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

- na dan podnošenja Zahtjeva, morate biti uredan porezni obveznik što znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze

- u Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza što ćete učiniti na način da ćete ili napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ćete opisati i obrazložiti u bitnome zašto očekujete pad prometa u narednih tri mjeseca

- u slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat će vas nadležni službenik Porezne uprave

- Porezna uprava obavijestit će vas mailom ili na drugi primjereni način o osnovanosti vašeg zahtjeva

- ukoliko vam je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje podnosite ili zaduženja koja vam stvara Porezna uprava na vašim porezno-knjigovodstvenim karticama, odgodit će se za 3 mjeseca

- za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev

- prihvatom Zahtjeva, ostaje vaša obveza da sve porezne prijave podnosite u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu

- pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2. mjesec koji se podnosio do 20.03, a koji dospijeva do 31.03

- pravo na odgodu PDV imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Porezna uprava će vas po potrebi, po dospijeću PDV-a za 3. mjesec te naredne mjesece, kontaktirati radi utvrđenja je li PDV po izdanim računima plaćen

- ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu obvezu, moći ćete podnijeti zahtjev za obročnu otplatu

- o svim bitnim informacijama Porezna uprava obavještavat će vas putem posebnog mjesta na Internet stranici Porezne uprave – COVID-19

- Porezna uprava omogućit će svim urednim poreznim obveznicima da na jednostavan način, podnošenjem jednog Zahtjeva ostvare pravo na odgodu dospjelih poreznih obveza​

Detaljne informacije dostupne su na stranici Porezne uprave.