Poduzetnici su u 2021. godini bili uspješniji nego 2020. godine. Foto: ilustracija

Poduzetnici su u 2021. godini bili uspješniji nego 2020. godine.

Varaždinske vijesti | 21.7.2022. u 15:00h | Objavljeno u Aktualno

Poslovni rezultati pojedinog poduzetnika (ukupni prihodi, ukupni rashodi, dobit prije i poslije oporezivanja itd.), analiziraju se prema podacima iskazanim u godišnjem financijskom izvještaju.

Temeljem tih financijskih podataka, utvrđuje se uspjeh ili neuspjeh poslovanja u nekoj poslovnoj godini, kako za pojedinog poduzetnika, tako i kumulativno za sve poduzetnike, analizirajući podatke prema različitim kriterijima (veličina, vlasništvo, djelatnosti itd.).

Osim analize, koja se temelji isključivo na apsolutnim vrijednostima podataka iskazanim u godišnjim financijskim izvještajima, poslovni se rezultati mogu mjeriti i izvedenim pokazateljima, stavljanjem u odnos određenih podataka iz godišnjih financijskih izvještaja.

Na taj je način moguće utvrditi, primjerice, produktivnost po zaposlenom za poduzetnika, produktivnost za njegovu grupaciju (djelatnost) i utvrditi njegov položaj u odnosu na prosjek grupacije i komparirati ga s drugim poduzetnicima iste branše. U ovom prikazu, izvedeni su pokazatelji produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti za sve poduzetnike Hrvatske, obveznike poreza na dobit bez financijskih institucija.

Prema izvedenim financijskim pokazateljima uspješnosti poslovanja, poduzetnici su u 2021. godini bili uspješniji nego 2020. godine.

Povećani su pokazatelji ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja (ekonomičnost ukupnog i redovnog poslovanja, rentabilnost prometa i rentabilnost ukupne imovine), povećani su rashodi po zaposlenom te je povećana produktivnost po zaposlenom, mjerena prema dobiti po zaposlenom.

Povećana je produktivnost rada (mjerena ukupnim prihodom po zaposlenom), dok su pokazatelji likvidnosti i financijske stabilnosti, kao i pokazatelji zaduženosti ostali na približno istoj razini, kao i prethodne godine.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine, koji je i dalje ispod 1,00 pokazuje da se raspoloživa imovina ne koristi dovoljno svrsishodno, koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine iznosi 1,95, dok koeficijent vlastitog financiranja iznosi 0,42 (udio vlastitog kapitala je 40,3%), što je povezano s pomanjkanjem vlastitih izvora koje se nadoknađuje porastom kredita i porastom obveza prema domaćim i stranim dobavljačima.

Faktor zaduženosti poduzetnika Hrvatske (uvjetno odražava broj godina potrebnih za pokriće postojećih obveza), od 3,96 iz 2020. godine, smanjen je na 3,75, što odražava neznatno smanjenje zaduženosti.

Koeficijent tekuće likvidnosti, s obzirom na to da je ispod 2,00 (iznosi 1,07), ukazuje na upitnu likvidnost, o čemu svjedoče i problemi u međusobnim plaćanjima, odnosno visokim iznosima nepodmirenih dospjelih obveza.

One su krajem 2021. godine kod pravnih osoba iznosile 2,9 milijardi kuna, što je za 20,1% manje nego krajem 2020. godine.