Optužni prijedlog i upravna mjera ravnatelju i Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije

| 11.5.2023. u 05:50h | Objavljeno u Aktualno

Protiv Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije (NZHM) i njegovog ravnatelja Mladena Smoljanca (SDP) inspekcija rada Državnog inspektorata podnijela je nadležnom sudu optužni prijedlog zbog osnovane sumnje u počinjenje tri prekršaja.

Optužni prijedlog, sudeći prema dopisu sindikatu i Radničkom vijeću, odnosi se na neinformiranje Radničkog vijeća i plaćanje naknade njegovim članovima, kao i na duljinu radnog vremena kod nekih zaposlenika, dok u vezi plaća nisu utvrđeni prekršaji, kao ni u vezi svega ostalog na što je ukazivano prilikom nedavnog prosvjeda.

>> FOTO/VIDEO Djelatnici Hitne pomoći prosvjedovali protiv ravnatelja Smoljanca

-Članovima radničkog vijeća nije omogućeno pravo na naknadu plaće za šest radnih sati tjedno, a NZHM nije najmanje svaka tri mjeseca obavijestio radničko vijeće o stanju, rezultatima poslovanja te organizaciji rada niti joj je dostavio dokaze da je radničko vijeće obavijestio o rezultatima provedenih inspekcijskih nadzora u području rada i zaštite na radu, navodi se u dopisu, koji je inspektorica dostavila sindikatu i Radničkom vijeću nakon inspekcijskog nadzora provedenog temeljem njihovih prijava.

U vezi navoda iz podneska Radničkog vijeća o preraspodjeli radnog vremena, inspektorica je utvrdila da je rad pojedinih radnika u nejednakom rasporedu radnog vremena trajao duže od pedeset sati u tjednu, uključujući i prekovremeni rad.

Inspektorica je dala primjedbu u vezi evidencije radnog vremena.

-Zbog organizacije rada u nejednakom rasporedu radnog vremena, NZHM iskazuje mjesečni fond sati bez obzira je li radnik u pojedinom mjesecu ostvario više ili manje sati rada koji ulaze u tzv. banku sati ili ,nivelaciju“, a eventualni višak sati se obračunava i isplaćuje kao prekovremeni rad, uz napomenu da poslodavac na obračunima plaća tzv. rad po pozivu od 19. prosinca 2019., također iskazuje kao prekovremeni rad, navodi inspektorica, koja je u vezi izjave radnice da se u Centralni obračun plaća unose netočni podaci, ali da se evidencija o radnom vremenu vodi točno, u skladu s ostvarenim satima rada - utvrdila da je na obračunima iskazan mjesečni fond sati, kao i da je u pojedinim mjesecima radila više sati, a u pojedinim manje od mjesečnog fonda sati, ali da u konačnici, s obzirom na nejednak raspored rada, njezin rad u kontroliranom razdoblju odgovara ukupnom radnom vremenu.

Prilikom prosvjeda govorilo se i o plaćama, ali tu nisu utvrđene nepravilnosti. Uvidom u obračune plaća od 1. siječnja 2022. do 28. veljače 2023. inspektorica je utvrdila da je NZHM  iskazao sate redovnog rad-posebni uvjeti rada, naknadu plaće za državni blagdan i neradni dani-posebni uvjeti rada, rad u drugoj smjeni-posebni uvjeti rada, rad u drugoj smjeni nedjeljom, prekovremeni rad, rad u drugoj smjeni subotom, naknadu za godišnji odmor po prosjeku (najpovoljniji izračun), rad noću, rad subotom, rad nedjeljom, minuli rad, dodatak za rad subotom, dodatak za rad nedjeljom, dodatak za rad noću, dodatak za rad u drugoj smjeni te posebnu nagradu za rad s oboljelima od COVID-19.

Da u vezi potonjeg ima problema, ukazivali su djelatnici NZHM-a na nedavnom prosvjedu, a toga se dotaknula i inspektorica.

>> Župan Stričak održao sastanak s predsjednicima sindikata hitne medicine: "Dijalog je važan"

-S obzirom na navode iz podnesaka o neisplati posebne nagrade za COVID-19 djelatnike, napominjemo da je Odlukom o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 utvrđeno da ti radnici ostvaruju pravo na nagradu u iznosu od 10 % od osnovne plaće radnika te da se za provedbu navedene Odluke zadužuje ministar zdravstva, odnosno da za njezinu provedbu nije nadležno ovo tijelo državne uprave, navodi inspektorica koja u vezi navoda o neisplati povećane plaće s osnove rada blagdanom ili neradnim danom ukazala da se NZHM očitovao kako radnici rade na dane blagdana, ali  da ostvaruju pravo na povećanu plaću u skladu s Mišljenjem Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Nadalje, vozači hitne medicine/sanitetski prijevoz (Vozač HM/SP) s koeficijentom 0.951 sklopili su u sredinom prošle godine nove ugovore o radu, i to dotadašnji vozači koji su obavljali poslove hitne medicine sklopili su ugovore o radu za obavljanje poslova vozača hitne medicine s koeficijentom složenosti poslova 0.951, a vozači koji su do tada obavljali poslove sanitetskog prijevoza sklopili su ugovore o radu za obavljanje tih poslova s koeficijentom složenosti poslova 0.900.

-Međutim, temelju odluke ravnatelja ostvaruju viši koeficijent za obračun plaće u slučaju kada zbog prijeke potrebe rade u timovima Hitne medicinske službe, ukazuje inspektorica.

Sindikat se bezuspješno žalio i na onemogućavanje uvjeta za rad radničkom vijeću, odnosno sindikalnom povjereniku, koji je izjavio da je nezakonito bio raspoređen na drugo mjesto rada, odnosno iz Novog Marofa u Varaždin pa ponovno u Novi Marofa, a da je u Varaždinu radio samo u jutarnjoj smjeni pa mu je iznos plaće bio manji.

 -U dokaznom postupku je utvrđeno da su radnici s poslodavcem sklopili ugovore o radu za obavlja poslove na svim područjima djelovanja poslodavca, navodi inspektorica, koja je donijela i upravna mjera, budući da je u postupku inspekcijskog nadzora utvrđeno  kako NZHM Pravilnikom o radu nije uredio mjere za zaštitu dostojanstva radnika i mjere zaštite od diskriminacije, što se vjerojatno odnosi na primjedbe zbog prijevoza bolničkog materijala u Zagreb.