NS Reformisti: Grad treba pokrenuti micanje baznih stanica sa zgrade Doma zdravlja

Vv | 26.9.2023. u 17:14h | Objavljeno u Aktualno

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnik Reformista Devid Kos nezadovoljan odgovorom s prošle sjednice Gradskog vijeća, ponovno je pitao gradonačelnika što Grad Varaždin poduzima po pitanju uklanjanja baznih stanica koje se nalaze na zgradi Doma zdravlja u Kolodvorskoj ulici. 

Naime, vijećnik Kos upozorio je još jednom da je postavljanje antenskih prihvata regulirano Odlukom koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Varaždina te upozorio da Grad Varaždin ima sve mehanizme da se pokrene micanje antena s zdravstvene ustanove, no po tom pitanju se ne čini ništa. 

Također, vijećnik Kos se osvrnuo i na povećanje cijena dječjih vrtića, istaknuvši kako je isto suprotno svakoj pozitivnoj demografskoj politici, te kontra programa za kojeg su se zalagali Reformisti na izborima. Postavio je pitanje gradonačelniku da li Grad Varaždin planira povećati iznos sufinanciranja za roditelje kako cijena koju plaćaju roditelji ne bi bila veća od 100 eura po djetetu te na taj način olakšati roditeljima izdatke koji su svakodnevno sve veći. 

Što se tiče točke koja se odnosi na ukidanje mjesnih odbora, vijećnik Kos iznio je stav Narodne stranke – REFORMISTI koja je protiv donošenja takve odluke. Ukidanje mjesnih odbora direktno se protivi načelu subsidijarnosti kojeg zagovara Europska unija, a prema kojem se donošenje i provođenje odluka spušta najnižoj mogućoj funkcionalnoj razini upravljanja, a prema sadašnjem modelu u Gradu Varaždinu to su Mjesni odbori.

Ukoliko postoji nezadovoljstvo upravljanjem mjesnih odbora ono se trebalo ispraviti i regulirati, no nikako ne ukinuti. Predsjednici Mjesnih odbora ne rijetko su jedina „komunikacijska veza“ između građana i gradonačelnika, što je posebice osjetljivo u prigradskim mjesnim odborima. Mjesne odbore treba pokrenuti, vratiti im njihovu pravu funkciju, uključiti ih u odlučivanje o manjim, a za svakodnevni život vrlo bitnim, komunalnim problemima i rješenjima, a ne ih ukinuti.