Nove upute EK: Porez na nekretnine i odlazak u mirovinu sa 67 ranije u primjeni? Foto: ilustracija

Nove upute EK: Porez na nekretnine i odlazak u mirovinu sa 67 ranije u primjeni?

I.D./VV/poslovni.hr | 22.5.2016. u 09:31h | Objavljeno u Aktualno

Iako je Europska komisija poručila Hrvatskoj da je Nacionalni program reformi (NPR) dovoljno ambiciozan, postoji čitav niz zamjerki od kojih su dvije najzvučnije - prva je da primjena poreza na nekretnine mora početi krajem ove godine, te da je povećanje doba umirovljenja na 67 godina života od 2028. "presporo", prenosi poslovni.hr.

Naime, Vlada je NPR-om predvidjela da se porez na nekretnine u prvoj fazi počne primjenjivati od 2018., no to je još uvijek očito nedovoljno brzo za EK, koja je i s Vladom Zorana Milanovića, nakon odlaska Slavka Linića iz Ministarstva financija, vodila bitku oko uvođenja tog poreza.

U dokumentu pod nazivom "Country report 2016." EK je na 106 stranica secirala hrvatsku ekonomiju, a u dijelu o porezima posebno se analizira porez na nekretnine, te se navodi kako je udjel prihoda od poreza nekretnine u odnosu na bruto-domaći proizvod, čak i kada mu se pridruže prihodi od komunalne naknade, značajno manji od prosjeka Europske unije.

Naime, prihodi od postojećeg poreza na nekretnine u Hrvatskoj (vikendice) iznose 0,5 posto BDP-a (oko 1,6 milijardi kuna), a isto toliko iznose i prihodi od komunalne naknade, prema podacima iz 2014. Međutim, iako u nama konkurenetnim zemljama kombinirani prihodi od poreza na nekretnine iznose prosječno 0,9 posto BDP-a, u EU je taj prosjek 2,5 posto.

Stoga Komisija forsira sve tranzicijske države na povećavanje prihoda od poreza na tu vrstu imovine, pa tako i Hrvatsku. Kao djelomičnu kompenzaciju povećanja poreza na nekretnine EK predlaže smanjenje sadašnje stope od pet posto poreza na promet nekretnina koja u državni proračun uprihoduje 0,5 posto BDP-a godišnje, a u nama konkurentnim državama to iznosi oko 0,3 posto. Ali EU traži da se istovremeno ukinu brojni izuzeci na taj porez kako bi se proširila porezna baza.

I tu je cilj dosegnuti EU prosjek poreznih prihoda u iznosu od 0,9 posto BDP-a, ali ipak uz smanjenje stope tog poreza, kako bi se omogućio jeftiniji transfer vlasništva, odnosno preprodaja nekretnina. Uglavnom, zbog neriješenih katastarsko-gruntovnih problema, ova Vlada je porez na nekretnine odlučila uvesti 2018. I to na način da se u početku komunalna naknada zamijeni porezom.

Iako se činilo da će to značiti povećanje poreza, jer se planira povećanje prihoda od toga poreza u odnosu na prihode od komunalne naknade za 15 posto, u Ministarstvu graditeljstva su za Slobodnu Dalmaciju naveli kako neće doći do povećanja poreza, nego da bi prihodi bili veći zbog povećanog opsega primjene poreza. To bi značilo da bi komunalnu naknadu plaćali i neki koji sada to ne čine, a tek 2020. bi se uvele progresivne porezne stope sukladno vrijednosti objekta.