Ne stišava se ogorčenje računima za odvoz otpada, Varaždinci najavljuju prosvjed Foto: FB Varaždinsko smeće

Ne stišava se ogorčenje računima za odvoz otpada, Varaždinci najavljuju prosvjed

| 5.11.2018. u 15:10h | Objavljeno u Aktualno

Ne stišava se ogorčenje Varaždinaca novim računima za odvoz otpada, koji su za rujan, s početkom odvoza bio-otpada, bili dva do tri puta veći od onih početkom godine. Zbog računa, ali i načina sakupljanja otpada, osnovana je i Facebook grupa “Varaždinsko smeće”, čiji broj članova iz dana u dan vrtoglavo raste. Navodeći da drugi imaju bolje uređeni sustav prikupljanja otpada, kao Međimurje, neki najavljuju čak i prosvjed.

Preloška iskustva

Preloški Pre-kom, koji otpad prikuplja i u općini Martijanec, svrstava se u vrh gospodarenja otpadom, budući da se, po stopi odvajanja otpada, čak šest općina i gradova u kojima prikuplja otpad nalazi među 10 najboljih u Hrvatskoj. Pre-komov cjenik primjenjuje se od 1. veljače ove godine, a cijena se, kao i u Varaždinu, određuje prema volumenu spremnika i broju pražnjenja te se također sastoji od fiksne cijene obavezne minimalne javne usluge, varijabilne cijene koja ovisi o količinu predanog miješanog komunalnog otpada te ugovorne kazne.

Fiksna cijena naplaćuje se prema volumenu ugovorenog spremnika za odvoz miješanog komunalnog otpada (MKO), s time da cijena za litru otpada ovisi o tome koristi li se i usluga odvoza bio-otpada. U tom slučaju cijena za 1 l iznosi 0,45 kn pa za kantu od 120 l fiksni dio iznosi 54 kune pa s jednim odvozom i uračunatim PDV-om od 13 posto iznosi ukupno 69,50 kn, a za dva odvoza 77,97 kn. Za korisnike s vlastitim kompostištem cijena 1 l je 0,37 kuna pa fiksni dio za kantu od 120 l iznosi 44,40. Cijena predaje MKO za jedan odvoz također ovisi o spremniku te se kreće od 3,75 kn (60 l) do 22,50 kn (360 l), a za kantu od 120 l iznosi 7,50 kn. Pritom jednočlana domaćinstva, povremeni korisnici i korisnici centra za socijalnu skrb mogu birati između spremnika od 60 do 120 litara, dvočlana domaćinstva od 80 do 240 l, a višečlana domaćinstva (tri i više članova) od 120 do 360 l.

Više o preloškom sustavu te problemima s fiksnim dijelom cijene pročitajte u novom broju Varaždinskih vijesti...