NAŠI POSLI Za natprosječne rezultate i uspješnost na radu gradski je revizor 2019. dobio čak 58.487 kuna!?

| 27.2.2023. u 19:30h | Objavljeno u Aktualno

Grad Varaždin napokon prekinuo višegodišnju praksu spornog nagrađivanja svojih zaposlenika na koju je primjedbe imao i Državni ured za reviziju.

Grad Varaždin primjenjuje novi Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu u upravnim tijelima, a nakon što je van snage stavljen stari pravilnik temeljem kojeg su pojedinim službenicima isplaćivane nagrade veće i od 50 tisuća kuna, što je zapelo za oko i državnoj reviziji.

U okviru rashoda za zaposlene, kako je utvrdio Državni ured za reviziju još 2019. godine, evidentirani su rashodi za dodatak za uspješnost na radu tijekom 2018. godine u iznosu 113.958 kuna, a dobile su ih četiri zaposlenice varaždinske gradske uprave. Dvije zaposlenice nagrađene su s po 18 tisuća kuna (bruto 1), jedna je dobila 27 tisuća kuna (bruto 1), a druga čak 55 tisuća kuna (bruto 1)!

A za što? Temelju rješenja Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, dvije zaposlenice u istom tom upravnom odjelu, koje su (bile) zaposlene na radnom mjestu stručne referentice-poslovne tajnice, obračunani su i isplaćeni dodaci za uspješnost na radu u iznosu jedne plaće zbog obavljanja dodatnih poslova službenice, koja je bila dugotrajno na bolovanju. Uz njih, također zbog obavljanja dodatnih poslova, po tri su plaće dobile pomoćnica pročelnice za poslove računovodstva i financija te viša stručna referentica za naplatu javnih prihoda u Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu primile su.

- Pravilnikom o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu u upravnim tijelima Grada, kriteriji za uspješnost u radu dani su opisno, a nisu vrednovani na način da budu mjerljivi, upozorio je Državni ured za reviziju.

Slijedom toga, Državni ured za reviziju je predložio da se utvrdite kriteriji za natprosječne rezultate zaposlenih u upravnim odjelima Grada Varaždina na način da budu mjerljivi.

Više o ovoj temi možete saznati u novom broju Varaždinskih vijesti.