Mario Lešina: Gradonačelnik se kupa u moru, dok se mještani Poljane kupaju u smradu

VV | 21.6.2021. u 09:11h | Objavljeno u Aktualno

Problem Poljane Biškupečke se i dalje nije riješio dok predstavnici Mjesnog odbora traže brzo rješenje da se ne bi i dalje gomilao otpad u pretovarnoj stanici. Ipak, za sada se mjesto za otpad nije našlo na što je upozorio iz Nezavisne liste Ivana Čehoka, Mario Lešina. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Ponovno upozoravamo da se u gradu Varaždinu, u naselju Poljana, u jednom od najzelenijih dijelova grada, i dalje istovaruje i gomila svježi komunalni otpad, iz kojega se po ovim vrućinama širi nesnosan smrad i postaje opasnost za okoliš i zdravlje. Tamo je već istovareno preko 500 tona svježega otpada. Inspekcija zaštite okoliša napisala je zapisnik iz kojega je vidljivo da se postupa protuzakonito i protupropisno i dala rok do 25. lipnja za uklanjanje nagomilanoga otpada.

Znajući da je inspekcija izašla na lice mjesta, ne čekajući rješenje inspekcije, što bi bilo odgovorno, naš je gradonačelnik Bosilj, ni 12 dana nakon preuzimanja dužnosti, otišao na odmor ostavljajući svježi otpad mještanima Poljane. Gradonačelnik se, dakle, kupa u moru dok se mještani Poljane kupaju u smradu.

Nevjerojatno je da gradska vlast koja je najavljivala nov način komunikacije s građanima, Varaždincima taji nalaz inspekcije, ne dolazi pred mještane Poljane (jednom su došli na lice mjesta i to na inzistiranje predsjednika MO g. Puškadije), ne iznosi javno kada će i kako riješiti ovaj problem nego poziva neovlaštene i nestručne osobe na sastanke o zbrinjavanju svježega otpada, štoviše, na sastancima o problemu raspravlja gospođa Ana Petrić, koja čak nije ni gradska vijećnica premda je u medijima objavljeno da je obitelj Petrić bila povezana sa Saubermacherom, tvrtkom koja se bavila zbrinjavanjem otpada, dakle postoji osnovana sumnja u sukob interesa. Gradonačelnik daje ovlaštenja osobama koje nemaju nikakvih nadležnosti u zbrinjavanju otpada. Na kraju, gradonačelnik za PR službenicu, dva dana nakon preuzimanja dužnosti, dovodi gospođu Halugu, koja je pak predsjednica Skupštine Piškornice koja se nije htjela javiti na natječaj Čistoće i preuzeti otpad. Je li zapošljavanje zahvalnost i nije li možda Piškornica htjela ovime naškoditi bivšoj vlasti? Isto tako, gradska vlast i punih 13 dana nakon preuzimanja dužnosti pokušava obmanuti javnost prebacujući odgovornost na bivšu vlast koja nikada nije gomilala svježi otpad u naselju. Iz Zapisnika je Inspekcije posve jasno da je bivša vlast zajedno s tvrtkom Čistoća na vrijeme sve upozorila i sve poduzela da se varaždinski otpad dalje nesmetano zbrinjava a krajem prošle godine, u istoj situaciji, pronašla rješenje za odvoz otpada, što bismo učinili i sada.

Budući da gradonačelnik odmara i ne pada mu na pamet obratiti se Varaždinkama i Varaždincima sa objašnjenjem što će učiniti, jedino što smo mogli doznati da je sada sve na županu koji je jedini sposoban i odgovoran i jedini se trudi riješiti problem. Pritom je najzanimljivije da je upravo g. Bosilj bio najgorljiviji zagovornik da se i bale zbrinu deponiranjem negdje u Hrvatskoj, pa nam nije jasno kako će to Bosilj, koji ne može sada odvesti ni 13 tona na deponiju, zbrinuti 113.000 tona baliranoga otpada?

Građani Varaždina imali su pravo punih dva tjedna doznati što gradska vlast planira, a građani Poljane imali su pravo na ispriku za ovu ekološku sramotu. Na žalost, promjene u komunikaciji donijele su nam skrivanje, obmanjivanje i šutnju te protuzakonito postupanje. Ovakvo ponašanje gradonačelnika je neodgovorno i nezrelo.

U ime kluba vijećnika Nezavisne liste IČ, Mario Lešina."