Jeste li odgovorni? Broj prekršaja držanja životinja bez nadzora veći za čak 86 posto Foto: ilustracija

Jeste li odgovorni? Broj prekršaja držanja životinja bez nadzora veći za čak 86 posto

Varaždinske vijesti | 15.7.2020. u 13:16h | Objavljeno u Aktualno

Na području Policijske postaje Varaždin zabilježen je porast od 86% prekršaja držanja životinja bez nadzora, a u svim slučajevima se radilo o psima koji su napali ljude ili druge životinje - izvijestila je varaždinska policija.

U 13 slučajeva koji su evidentirani u prvih šest mjeseca 2020. godine, psi su ozbiljnije ozlijedili ljude i životinje, a uzrok je bio neadekvatno držanje životinja u ograđenom prostoru, najčešće dvorištu ili prilikom izvođenja na javnu površinu.

- Stoga skrećemo pozornost građanima da imati psa znači imati i veliku odgovornost za njegovu dobrobit, za svoje obveze prema psu, ali i drugim ljudima - poručili su iz policije.

Odlukom Grada Varaždina o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, propisani su uvjeti držanja pasa, izvođenje na javne površine i obveze vlasnika. Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu.

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika, dok su iznimke da se psi mogu kretati bez povodca, uz nadzor vlasnika na prostoru parkova za pse i na livadama i šumama ukoliko nisu dio lovišta ili užem centru grada Varaždina. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

Posebna kategorija pasa su opasni psi. Prema Pravilniku o opasnim psima, istim se smatra bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je:
• ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila,
• ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede,
• uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom;
• isto tako pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz uzgoja (pit bull terijer) i njegovi križanci

Činjenicu da je pas opasan utvrđuje veterinarski inspektor po podnesenoj prijavi o ničim izazvanom napadu na čovjeka s nanesenim tjelesnim ozljedama ili usmrćenjem ili ničim izazvanom napadu na drugog psa s nanesenim teškim tjelesnim ozljedama. Vlasnik mora opasnog psa držati u prostoru (zatvoreni kavez) ili objektu primjerene veličine, iz kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: "OPASAN PAS".

Za držanje opasnog psa vlasnik mora ispunjavati sljedeće uvjete:

• da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela: mučenja životinja, protiv života i tijela čovjeka, zlouporabe opojnih droga te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv imovine, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv javnog reda, protiv braka, obitelji i mladeži ili je za takvo djelo pokrenut postupak;
• da nije pravomoćno kažnjen za prekršaj iz područja zaštite životinja, iz područja javnog reda i mira i drugih zakona u kojima su propisani prekršaji s elementima nasilja ili da za takvo djelo nije pokrenut postupak;
• da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi pas mogao biti zlouporabljen, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga i drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi, sukobi s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje, stegovne povrede Pravilnika o stručnom radu Hrvatskog kinološkog saveza ili povrede Kodeksa o ponašanju Hrvatskog kinološkog saveza;
• da ima uvjete za siguran smještaj opasnog psa,
• podnijeti dokaze da je:
– stariji od 21 godine i
– poslovno sposoban (uvjerenje izdaje centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta vlasnika psa).

Zakonom o zaštiti životinja, Pravilnikom o opasnim psima i Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama grada Varaždina, definirane su ovlasti veterinarskog inspektora i komunalnog redara, u slučajevima kršenja odredbi o dobrobiti pasa, ali i kod slučaja kada psi napadnu ljude ili druge životinje. Nadležni veterinarski inspektor ovlašten je među ostalim posjedniku privremeno oduzeti životinju koju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima ili koja je opasna za okolinu.

- Za pse koji su napali ljude ili druge pse, veterinarski inspektor naložit će provjeru socijalizacije. Ukoliko se procijeni da isti nije za daljnje držanje jer je opasan za ljude i druge životinje, ili u slučaju da je došlo do ponovljenog napada, veterinarski inspektor može naložiti sukladno Zakonu o zaštiti životinja, postupak usmrćivanja psa. Takav postupak provodi se u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te zaštite imovine i tragičan je ishod za psa zbog neodgovornosti vlasnika koji su propustili pravilno odgojiti psa ili ga držati. Spomenuti Zakon, Pravilnik i Odluka, kao i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, propisuju kaznene odredbe za neodgovorne vlasnike - pojašnjavaju iz policije.

- Svi građani koji primijete psa koji se drži u nehumanim uvjetima, zlostavljan je ili se slobodno kreće javnim površinama i time ugrožava građane i druge životinje, slobodno neka kontaktiraju dežurnog komunalnog redara ili Centar 112, koji će izvijestiti veterinarsku službu, odnosno policiju. Policija o svim postupanjima u kojima su sudjelovali psi izvještava komunalnog redara ili veterinarskog inspektora kako bi mogli postupiti temeljem svojih ovlasti prema neodgovornim vlasnicima - dodali su za kraj.