Hrvatske ceste pokrenule savjetovanje o rekonstrukciji raskrižja kod Hrašćice

vv | 5.12.2023. u 17:00h | Objavljeno u Aktualno

Hrvatske ceste pokrenule prethodno savjetovanje o rekonstrukcija raskrižja kod Hrašćice, točnije spoj državne ceste DC2 s Optujskom ulicom, i to putem sustava EOJN.  

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8349252

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izgradnju traje do 11. prosinca.  Do navedenog roka, svi zainteresirani gospodarski subjekti, mogu svoje primjedbe i prijedloge vezane na prijedlog Dokumentacije o nabavi dostavljati putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, kroz modul Primjedbe i prijedlozi

 Nakon provedenog prethodnog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Tek nakon toga može se očekivati i natječaj.