Grad Varaždin objavio natječaj za izradu projektne dokumentacije podvožnjaka Supilova-Wissertova

VV | 12.9.2023. u 13:40h | Objavljeno u Aktualno

Grad Varaždin je putem elektronskog oglasnika javne nabave RH objavio natječaj za izradu projektne dokumentacije za izgradnju deniveliranog prolaza ispod željezničke pruge i rekonstrukciju dvaju raskrižja na ulici Frana Supila u Varaždinu. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 500.000 eura.

Natječaj je objavljen u ponedjeljak, 4. rujna, a rok za dostavu ponuda je 2. listopad. Riječ je o projektu kojim bi se riješio dugogodišnji problem "Kučanske rampe" i prometna povezanost istočnog dijela grada (naselje Vilka Novaka) sa središtem Varaždina, a glavna ideja ovog projekta je podvožnjak koji bi spajao Supilovu ulicu s Wissertovom.