Državni inspektorat objavio kazne za kršenje samoizolacije; prva kazna 8.000 kuna, a zatim drastično rastu

MGA/VV | 15.3.2020. u 16:18h | Objavljeno u Aktualno

Državni inspektorat je danas poslijepodne objavio kakve su kazne za kršenje odredbe o samoizolaciji. Prva kazna iznosi 8.000 kuna, ali ako netko više puta prekrši samoizolaciju kazna se penje i do predviđenih 120.000 kuna. Naplata će biti prisilna.

- Temeljem Zakona o državnom inspektoratu (članak 127.) fizičkoj osobi koja se nije pridržavala uručenog Rješenja, sanitarni inspektori Državnog inspektorata izdat će Prekršajni nalog u iznosu od 8.000,00 kuna. Istovremeno sanitarni inspektori Državnog inspektorata uz Prekršajni nalog prekršitelju će uručiti i Rješenje o izvršenju rješenja temeljem članka 139. Zakona o općem upravnom postupku, kojim će opomenuti prekršitelja ako se ne bude pridržavao naredbe temeljem izdanog Rješenja sanitarnih inspektora DIRH-a, da će platiti novčanu kaznu i to: prvi puta u iznosu od 30.000,00 kuna, drugi puta u iznosu od 60.000,00 kuna, treći puta u iznosu od 120.000,00 kuna a sve sukladno članku 142. Zakona o općem upravnom postupku. Nadalje, izvršenje naplate tako izrečene novčane kazne izvršit će se prisilnim putem FINA-e - stoji u priopćenju.