Država sucu Županijskog suda u Varaždinu Igoru Pavlicu mora isplatiti 35.100 kuna

M.P./Varaždinske vijesti | 29.1.2018. u 08:15h | Objavljeno u Aktualno

Temeljem presude Općinskog suda u Varaždinu, država sucu Županijskog suda u Varaždinu Igoru Pavlicu mora isplatiti naknadu od ukupno 35.100 kuna bruto zajedno s kamatama.

U tužbi je naveo da mu nije isplaćena nikakva naknada za pasivna dežurstva, a da je godišnjim rasporedom poslova Županijskog suda u Varaždinu za 2014. i 2015., uključujući i rasporede dežurstva za svaki pojedinačni mjesec u tekućoj godini kao sudac raspoređen na poslove dežurstva optužnog vijeća i ujedno i dežurstva u hitnim KŽ i KV predmetima, a što u radnim danima znači od 15.30 do 21.30 sati, te u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane neprekidno od 00.00 do 24 sata.

Naveo je da je temeljem takvog rasporeda u tzv. pasivnom dežurstvu proveo ukupno 115 radnih dana i 50 neradnih dana za vrijeme tjednog odmora, ali i dane blagdana koji ne padaju u dane tjednog odmora, odnosno sedam dana te tvrdio da stoga proizlazi broj dana pasivnog dežurstva 103 radna dana i 53 neradnih dana.

Premda je država osporila visinu tužbenog zahtjeva navodeći kako sudac Pavlic nije ispravno odredio broj dana pasivnog dežurstva, sud je Pavlicov tužbeni zahtjev ocijenio osnovanim te naložio državi da mu isplati naknadu. Nezadovoljne stranke imaju pravo žalbe na takvu presudu.

Označeno u