CE-ZA-R nije u sukobu interesa za posao sanacije otpada tvrdi Povjerenstvo

VV | 29.12.2022. u 08:34h | Objavljeno u Aktualno

Od mnogih prigovora na posao javne nabave otpada u Brezju, među kojima su visoka cijena, jest i prihvaćanje ponude CE-ZA-R-a koji je u pravnom sporu s Gradom Varaždinom zbog prijašnje koncesije za zbrinjavanje bala koja nikada nije potpisana jer nisu bila osigurana sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša, a sada se ista tvrtka prijavila na javnu nabavu za cijenu od 216.726.968,75 kuna s PDV-om pa se postavlja pitanje da li ne postoji sukob interesa prihvaćanja posla sanacije bala s tom tvrtkom i da li će to utjecati na pravni spor između Grada i tvrtke CE-ZA-R.

- S obzirom da se radi o identičnoj pravni osobi, da li se time pozicija Grada bolja ili ne ako se sklopi ugovor - upitao je Ivan Obadić, predstavnik platforme Budimo grad.

- Ugovor o koncesiji je sklopljen 2013. godine u kojem se na natječaj javilo trgovačko društvo CE-ZA-R. Današnji ponuditelj je isto društvo, a smatram da pravna pozicija će zasigurno biti bolja. I da bismo izgubili sport, izgubili bi u manjem obimu, nego da je neki drugi ponuđač dobio taj posao. Ne želim da to na bilo koji način bude razlog za odluku koju morate donijeti. Sklapanje ugovora danas s nekim s kime smo u sudskom postupku nije u sukobu interesa, niti od strane Grada ili nekog drugog pravnog subjekta - rekla je Željka Brlečić, odvjetnica Grada.

Hrvoje Petrić naglasio je još jednom što su često kritizirali i predstavnici platforme Budimo grad i predstavnici Nezavisne liste Ivana Čehoka, a to je da se proces javne nabave "namjestio" upravo tvrtci CE-ZA-R koja ima postrojenje MBO u Brezju.

- Da li se mogao javiti netko van Europske unije, da se radilo, recimo to tako, mimo pravila Europske unije i tko se prema uvjetima ove javne nabave tko je mogao preuzeti ovaj otpad u Republici Hrvatskoj - upitao je Petrić.

- U tom slučaju ne bi dobili novce od Fonda, a pod dva morali smo napraviti plan sanacije i elaborat zaštite okoliša kojim smo dobili pozitivno mišljenje od Fonda i bez toga nam ne bi priznali i ne bi dobili novce - istaknula je Aleksandra Anić-Vučinić, članica Povjerenstva za rješavanje problematike bala – za problematiku gospodarenja otpadom.

- Ima MBO u Kaštijunu koji ima kapacitete i MBO u Marinščini, koji se nikada neće javiti, a i 100 njih u Europskoj uniji, ali se oni neće javiti jer im se ne isplati zbog cijene prijevoza koji ide njihov trošak pa su tražili veću cijenu javne nabave, ali zbog te manje cijene im se ne isplati - rekla je Mirka Jozić, članica Povjerenstva za rješavanje problematike bala.

Označeno u