Bruno Hranić imenovan za člana Odbora za praćenje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH Foto: VV arhiva

Bruno Hranić imenovan za člana Odbora za praćenje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH

Varaždinske vijesti | 31.1.2023. u 08:19h | Objavljeno u Aktualno

Bruno Hranić, načelnik općine Vidovec, odlukom ministrice poljoprivrede Marije Vučković od 5. siječnja 2023. godine imenovan je članom Odbora za praćenje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Istom odlukom ministrice za zamjenika člana imenovan je Zoran Hegedić, načelnik općine Breznički Hum.

- Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike temeljni je dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi iz kojeg se financiraju izravna plaćanja i sektorske intervencije i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj za financiranje intervencija ruralnog razvoja) - ističu iz Općine Vidovec.

- Ukupni iznos sredstava - koji će biti na raspolaganju hrvatskim poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda, šumoposjednicima, proizvođačkim organizacijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, lokalnim akcijskim grupama te onima koji će informirati i educirati poljoprivrednike i šumoposjednike i pomoći im pri uvođenju inovativnih rješenja - iznosi gotovo 3,8 milijardi eura za petogodišnje razdoblje - napomenuli su.

Pojasnili su i da Odbor za praćenje Plana obavlja sljedeće zadaće:
- praćenje napretka u provedbi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. te ostvarivanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti
- praćenje učinkovitosti i uspješnosti provedbe Plana
- praćenje napretka ostvarenog u provedbi evaluacija, sinteza evaluacija i daljnjem postupanju na temelju nalaza 
- ispitivanje relevantnih informacija u vezi s uspješnošću Plana koje dostavlja nacionalna mreža ZPP-a 
- ispitivanje provedbe komunikacijskih djelovanja i djelovanja za povećanje vidljivosti, jačanje administrativnih kapaciteta za tijela javne vlasti te poljoprivrednike i druge korisnike
- davanje mišljenja o metodologiji i kriterijima upotrijebljenima pri odabiru operacija/projekata koji će se financirati
- razmatranje i davanje mišljenja o godišnjim izvješćima o uspješnosti
- davanje mišljenja o Planu evaluacije/vrednovanja i njegovim izmjenama
- razmatranje i davanje mišljenja o svakom prijedlogu izmjene Plana koji iznese upravljačko tijelo.